Presentation Windows, Viewer, Web, Lån
 
Polydoc

Läs mer

Ladda ner (Download)

Prislista

Med Polydoc Lån hanterar du utlån och återlämning. Programmet är främst avsett för Polydoc-databaser, men kan även användas utan koppling till Polydoc.

Polydoc Lån består av

  • Grundmodul för administrering av användare, dokumentposter, utlån, rapporter mm
  • Tilläggsmodul för streckkodsläsning
Funktioner Utlån, återlämning, reservation, väntelista, återlämningskravnota, förlängning av lånetid, statistik mm.
Låntagare Interna och externa låntagare.
Typ av lån Interna lån, externa lån, cirkulationslån och långtidslån. Lånetyperna ges förvalda lånetider, vilka även kan ändras i samband med utlån. Cirkulationslistor skapas enkelt.
Polydoc-koppling Från utlånsdelen kan man söka i Polydoc-databaser och även överföra poster från Polydoc till utlånsdelen. En Polydoc-post kan delas upp i flera utlåns-poster, t ex i exemplar och volymer. Kontroll görs så att inte samma post överförs mer än en gång.
Övriga poster Poster kan även registreras direkt i utlånsdelen utan att först bli överförda från Polydoc-databas.
Tilläggs-uppgifter Poster i utlånsdelen kan förses med uppgifter om pris, typ och ämne.
PolyPen Tilläggsmodul för registrering av utlån och återlämning med hjälp av en streckkodsläsare.
Extern utrustning En streckkodsläsare kan med fördel användas vid utlån och återlämning i både Polydoc Lån och PolyPen.

Notera: Kopplingen till Polydoc sker via inloggning. En användare av utlånsdelen blir då samtidigt en användare av Polydoc.