Presentation Windows, Viewer, Web, Lån
 
Polydoc

Läs mer

Ladda ner (Download)

Prislista

Polydoc logo

Databassystem för lagring och sökning av omfattande informationsmängder i fritext.

Programmet används bl a av muséer, arkiv och forskningsbibliotek.

Polydoc kännetecknas av

  • Generellt användningsområde
  • Snabb, smidig och välutvecklad sökmodul
  • Biblioteksmässig funktion - informationen klassificeras vid registreringen

Polydoc består av

  • Grundmodul med administration, registrering, sökning, utskrifter
  • Tesaurus och flerdatabassökning
  • Utökad indatakontroll (Console program)
  • Rapportgenerator (Console program)

Läs mer »