Presentation Windows, Viewer, Web, Lån
 
Polydoc

Läs mer

Ladda ner (Download)

Prislista

Polydoc ger dig stor frihet att lagra och återsöka ostrukturerad information till skillnad från relationsdatabaser, där all information måste vara strukturerad i förväg innan den kan lagras. Bl a kan posternas fältlängd vara obegränsad liksom antalet sökord.

Exempel på användningsområden

 • Forskningsrapporter
 • Marknadsinformation
 • Miljöinformation
 • Kontraktsarkiv
 • Ritningsarkiv
 • Bildarkiv
 • Ljudarkiv
 • Kundregister inklusive länkar till internetsidor och e-post adresser
 • Avsänd och mottagen korrespondens
 • Bibliotekets dokument

Registreringsdelen är speciellt utformad för enkel, snabb och effektiv registrering med användning av förkortningslistor och tillgång till sökord från databas och extern fil.

Sökningen är snabb och söktiden så gott som oberoende av databasens storlek.

Vid utskrift av dokument kan du välja mellan flera vanliga rapporttyper (indexregister)

 • KWAC, KWIC och KWOC register
 • Rotationsregister
 • Frekvensordlistor

Du kan även definiera egna utskriftsformat med hjälp av den kraftfulla rapportgeneratorn.

Behörighet kan definieras på olika nivåer, t ex så att en användare bara får tillgång till vissa funktioner, databaser och/eller fält.

Som tilläggsfunktioner kan nämnas tesaurus, flerdatabassökning, utökad indatakontroll och publicering av databaser på Internet/Intranet.

Polydoc levereras med engelska, svenska, danska och norska texter.