Presentation Windows, Viewer, Web, Lån
 
Polydoc

Läs mer

Ladda ner (Download)

Prislista

Polydoc Viewer är en begränsad version av Polydoc och används för extern sökning i Polydoc-databaser. Programmet ger databasägaren möjlighet att på fristående datorer låta andra söka i lokala kopior av databasen.

Främsta användningsområdet är externa avdelningar och datorer som inte har tillgång till Polydoc via ett nätverk.

Polydoc Viewer består av

 • Sökning
 • Utskrifter

Skillnader mellan Polydoc Viewer och Polydoc

 • Saknar inloggning
 • Saknar nyhetsmeddelande
 • Kan inte ändra databasbeskrivningen
 • Kan inte skapa eller ändra dokument/poster
 • Kan inte skapa eller ändra makron
 • Kan inte spara index för rapportgenerering
 • Ger endast tillgång till fält med behörighet 0

Utökade funktioner som ingår i Polydoc Viewer

 • Flerdatabassökning
 • Tesaurus

Polydoc Viewer levereras med engelska, svenska, danska och norska texter. Programmet får inte installeras i samma nätverk som Polydoc.