Presentation Windows, Viewer, Web, Lån
 
Polydoc

Läs mer

Ladda ner (Download)

Prislista

Polydoc Web används för att presentera och söka i Polydoc-databaser via en webb-läsare.

Polydoc Web består av

 • Sidor i HTML och ASP
 • Dokumentation och exempel
 • ActiveX-kontroll för koppling till Polydoc
 • Funktioner för test och övervakning av kopplingen till Polydoc

Medföljande sidor har följande funktioner

 • Inloggning och utloggning
 • Val av databas
 • Fältinformation
 • Sökordslista
 • Sökning
 • Historik över utförda sökningar
 • Granskning av sökresultat
 • Sortering av sökresultat
 • Kombinering av sökresultat med ny sökning
 • Beställning av en eller flera poster
 • Statistik

Se även Medföljande sidor (PDF: på engelska, 564 KB)

Licenstagaren kan fritt modifiera och utöka sidorna med företagets logotyp, färger, bilder, länkar mm, samt egna sidor.

Notera: Cookies och Javascript används för att hantera navigering och inställningar. Många webb-läsare erbjuder möjligheten att stänga av denna funktionalitet. Om så görs garanterar inte Redorom InfoSystems att sidorna då fungerar och upplevs på avsett vis.

Polydoc Web kräver

 • PC med Windows NT 4 / 2000 / 2003 server
 • Webb-server som kan hantera ASP-sidor och ActiveX-kontroller. T ex Microsoft Internet Information Server (IIS) ver 4 eller senare.
 • Polydoc-installation. Polydoc Web använder Polydoc-installations kapacitet avseende tillgängliga moduler.