Produkter  
Polydoc Databassystem för lagring och sökning av omfattande informationsmängder i fritext.
För Windows.
 
Polydoc Viewer Polydoc Viewer är en begränsad version av Polydoc och används för extern sökning i databaser. Programmet ger databasägaren möjlighet att på fristående datorer låta andra söka i lokala kopior av databasen.
För Windows.
 
Polydoc Web Med Polydoc Web kan du presentera och söka i dina Polydoc-databaser via en webb-läsare.
För Windows (Server) och webb-läsare (klienter).
 
Polydoc Lån Hantering av utlån och återlämning. Främst avsedd för Polydoc-databaser, men kan även användas utan koppling till Polydoc.
För Windows.