Välkommen till Redorom InfoSystems !
 Polydoc

Databassystem för lagring och sökning av omfattande informationsmängder i fritext.

Programmet används bl a av muséer, arkiv och forskningsbibliotek.  Läs mer »
 Polydoc Web

Med Polydoc Web kan du presentera och söka i dina Polydoc-databaser via en webb-läsare.  Läs mer »
 Polydoc Lån

Med Polydoc Lån hanterar du utlån och återlämning.

Programmet är främst avsett för Polydoc-databaser, men kan med fördel även användas utan koppling till Polydoc.
Läs mer »
 
 Polydoc Home Edition

Med Polydoc Home Edition kan du som privatperson enkelt skapa databaser och register hemma.

Programmet finns med två kapaciteter, Mikro och Professional, vilka motsvarar våra företagsversioner.  Läs mer »
 Övriga tjänster

Vår verksamhet bygger på databas-
systemet Polydoc. Vi kan erbjuda såväl färdiga som skräddarsydda lösningar för informationslagring och återsökning.

Vi kan även erbjuda konsulttjänster och programutveckling för Windows och Web.